Thông báo : Điều chỉnh giá tệ từ 3500 xuống 3480 ngày 25/8/2023 . Lưu ý các đơn hàng trước ngày 25/8/2023 vẫn áp dụng tỷ giá cũ. Trân trọng !